SKLDKA POD HALDOU s.r.o.

Cenk za uloen odpad od 1. 1. 2018

 

 

Kd odpadu

 

 

Druh odpadu

Cena za 1 tunu

bez DPH

DPH 21%

poplatek

celkem

 

 

Poznmka

 

03 01 05

Piliny, hobliny

odezky, devo,

devot. desky,

dhy atd.

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

 

04 02 09

 

Odpady z kompozitnch tkanin

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

 

10 01 01

 

kvra, struska,

koteln prach

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

 

12 01 05

 

Plastov hobliny

a tsky

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

 

15 01 06

 

Smsn obaly

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

 

16 01 19

 

Plasty

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

Plasty z automobil

 

16 01 20

 

Sklo

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

Sklo z automobil

 

16 01 22

 

Soustky jinak ble neuren

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

Automobilov soustky

 

17 01 01

 

Beton

300,00 K

63,00 K

0,00 K

363,00 K

 

 

 

17 01 02

 

Cihly

300,00 K

63,00 K

0,00 K

363,00 K

 

 

 

17 02 01

 

Devo

(ze staveb a demolic)

500,00 K

105,00 K

500,00 K

1 105,00 K

 

 

17 02 02

 

Sklo

(ze staveb a demolic)

500,00 K

105,00 K

500,00 K

1 105,00 K

 

Co nelze recyklovat

 

17 02 03

 

Plasty

(ze staveb a demolic)

500,00 K

105,00 K

500,00 K

1 105,00 K

 

Co nelze recyklovat

 

17 03 02

 

Asfaltov smsi

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

 

17 06 04

 

Izolan materily

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

17 06 05

Stavebn materily

obsahujc azbest

1 700,00 K

357,00 K

500,00 K

2 557,00 K

pouze pro smluvn partnery

 

17 09 04

 

Smsn stavebn a demol. odpady

500,00 K

105,00 K

500,00 K

1 105,00 K

 

 

 

19 12 04

 

Plasty a kauuk

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

 

19 05 02

 

Nezkompostovan podl odpad ivoi. a rostlinnho pvodu

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

 

19 05 03

 

Kompost nevyhovujc kvality

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

 

19 08 02

 

Odpady z lapku psku

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

 

20 01 01

 

Papr a lepenka

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

Co nelze recyklovat

 

20 01 02

 

Sklo

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

Co nelze recyklovat

 

20 01 10

 

Odvy

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

Co nelze recyklovat

 

20 01 11

 

Textiln materily

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

Co nelze recyklovat

 

20 01 39

 

Plasty

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

Co nelze recyklovat

 

20 02 03

 

Jin biologicky nerozlo. odpad

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

 

20 03 01

 

Smsn komunln odpad

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

 

 

20 03 03

 

Ulin smetky

500,00 K

105,00 K

500,00 K

1 105,00 K

 

 

20 03 07

 

Objemn odpad

800,00 K

168,00 K

500,00 K

1 468,00 K

 

Odstrann odpad je provdno v souladu se zkonem . 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znn.

Cenk byl schvlen Radou msta Rtyn v Podkrkono dne 8. 11. 2017 usnesenm . 74/2.