SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

V AREÁLU SKLÁDKY POD HALDOU s.r.o.

 

 

 

 

Ceník přijímaných odpadů do sběrného dvora pro občany z okolních obcí, 

kteří nemají trvalý pobyt ve Rtyni v Podkrkonoší

 

 

 

 

 

Provozní doba:

středa

12 – 15:30 hod

 

 

pátek

12 – 15:30 hod

 

 

sobota

  8 - 11 hod (mimo zimní měsíce)

 

 

 

 

 

Přehled vytříděných odpadů, které lze přijímat do sběrného dvora:

 

Platnost ceníku od 1. 1. 2018

 

 

kategorie

č. odpadu

název odpadu

cena/kg (kus) bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebezpečné odpady

130208

motorové, převodové a mazací oleje

2 Kč

 

160107

olejové filtry

25 Kč

 

160113

brzdové kapaliny

24 Kč

 

160103

pneumatiky

2,60 Kč

 

160601

autobaterie

0 Kč

 

160602

nikl-kadmiové baterie a akumulátory

5 Kč

 

150202

znečištěné čistící tkaniny a ochranné oděvy

20 Kč

 

080111

barvy, laky a ředidla

24 Kč

 

200117

kyseliny a rozpouštědla

24 Kč

 

200117

fotochemikálie

24 Kč

 

200119

pesticidy

24 Kč

 

200121

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

40 Kč

 

200135

lednice a mrazáky

50 Kč

 

200135

televize a monitory

50 Kč

 

 

 

 

Ostatní odpady

200136

vyřazené elektrické a elektronické zařízení

1 Kč

 

200136

elektro šrot

1 Kč

 

150107

sklo - bílé, barevné

1 Kč

 

150101

noviny, časopisy a letáky

1 Kč

 

150101

papírové a kartonové obaly

1 Kč

 

150102

plasty - PET lahve

2 Kč

 

191001

železo - ostatní kovy

0 Kč

Kompostárna

200201

Biologicky rozložitelný odpad

250 Kč/t

 

200138

Dřevo neuvedené pod č. 200137 (větve)

250 Kč/t