Vzhledem ke snižující se kapacitě skládky ve Rtyni v Podkrkonoší společnost SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o. a město Rtyně v Podkrkonoší k 1. 7. 2019 zároveň ukončila zneškodňování a ukládání odpadů pro firmy, obecní a městské úřady.

Fyzických osob, občanů měst a obcí  se toto opatření nedotkne.

 

František Pěkný jednatel společnosti

 

 

Hlavní činnost:

 

Nakládání s odpady (Integrované povolení skládky - formát .pdf)

Provoz sběrného dvora pro Město Rtyně v Podkrkonoší, prodej zpracovaného kompostu

Svoz tuhého komunálního odpadu - svozový kalendář 2024

Přípravné práce pro stavby - (zemní práce, rekultivační práce )

Provádění staveb, změn a jejich odstraňování (kanalizace, vodovody, demolice, atd.) - ceník zemních prací a dopravy

Nákladní automobilová doprava nad 3,5 t

Jsme držiteli certifikátů ISO 14001, Politika kvality a environmentu

Naše společnost získala podporu Státního fondu na podporu projektu „Vybavení kompostárny SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o.“

 

Nakládání s odpady se ve městě Rtyně v Podkrkonoší řídí těmito právními předpisy:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

a

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o. - netfirmy.cz