SKLÁDKA POD HALDOU  s.r.o.

Na Rovni 849, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

IČ: 252 95 080

společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka C 13257

IDDS: b692pkx

Tel: 499 787 106

E-mail: skladka.podhaldou@seznam.cz

Jednatel společnosti František Pěkný, mobil: 602 114 718

Vedoucí skládky Michal Pěkný, mobil: 607 129 131

http://1.im.cz/mapy/img/usericon.gif