Od 1. 12. 2009 byl uveden do provozu sběrný dvůr, jehož výstavba byla realizována z finančních prostředků Města Rtyně v Podkrkonoší, společnosti SKLÁDKA POD HALDOU s. r. o. a z dotace Královéhradeckého kraje.

 

PŘEHLED VYTŘÍDĚNÝCH ODPADŮ, KTERÉ LZE PŘIJÍMAT DO SBĚRNÉHO DVORA:

 

Nebezpečné odpady:   motorové, převodové a mazací oleje

                                      olejové filtry                                          

                                      brzdové kapaliny

                                      pneumatiky

                                      autobaterie

                                      nikl-kadmiové baterie a akumulátory

                                      znečištěné čistící tkaniny a ochranné oděvy

                                      barvy, laky a ředidla

                                      kyseliny a rozpouštědla

                                      fotochemikálie

                                      pesticidy

                                      zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

                                      ostatní organické a anorganické chemikálie

                                      lednice a mrazáky

                                      televize a monitory

                                      vyřazené elektrické a elektronické zařízení    

                                      elektrošrot

 

Ostatní odpady:           sklo (bílé i barevné)

                                      noviny, časopisy a letáky

                                      papírové a kartonové obaly

                                      plasty, PET láhve

                                      železo a ostatní kovy

                                      dřevo (nelakované a bez skla)

 

Tyto vytříděné odpady mohou občané s trvalým pobytem ve Rtyni v Podkrkonoší po dodržení podmínek provozního řádu odevzdat ve sběrném dvoře zdarma.

 

Pro občany z okolních obcí budou tyto odpady zpoplatněny dle ceníku odpadů sběrného dvora.